Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BỞI KHÔNG DỄ DÀNG BUÔNG BỎ MƯỜI SÁU CHỮ NÀY, BUÔNG BỎ LÀ LÀM ĐƯỢC

BỞI KHÔNG DỄ DÀNG BUÔNG

BỎ MƯỜI SÁU CHỮ NÀY,

BUÔNG BỎ LÀ LÀM ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vì là Thế Giới bình đẳng, thật sự bình đẳng đối đãi, hòa mục tương xứ, nơi đó thật sự làm được như vậy. Ngày nay mọi người thích tu tập pháp Lục Hòa, bởi Thế Giới Cực Lạc là Đạo Tràng Lục Hòa Kính, chúng ta học ở đây là tương ưng với Thế Giới Cực Lạc.

Tu Lục Hòa Kính quan trọng nhất là không được có ý niệm đối lập, có đối lập là bất hòa, không được có ý niệm tự tư tự lợi, có tự tư là phá hoại hòa rồi, cho nên phải buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ đối với ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn, như thế sẽ hòa, sẽ thực hành được Lục Hòa Kính.

Vì sao không thực hành được Lục Hòa?

Bởi không dễ dàng buông bỏ mười sáu chữ này, buông bỏ là làm được.

Văn danh đắc phước, nghe tên là đã được phước rồi, vì sao?

Vì đã kết duyên rồi, quý vị có duyên với Thế Giới Cực Lạc, có duyên với Đức Phật A Di Đà, là có phước, có duyên rồi, tiến lên bước nữa là thân cận Ngài, tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài, Ngài thật sự giúp quý vị phá mê khai ngộ. Đức Phật từ bi cứu tế với tất cả chúng sanh.

Ngài dùng cách nào?

Dùng cách dạy học.

Tại sao phải dùng cách dạy học?

Bởi Đức Phật biết sự khổ nạn của chúng ta từ đâu mà có?

Khổ nạn từ mê hoặc mà có, bởi mê thất tự tánh, cho nên cách suy nghĩ sai lầm, cái nhìn sai lầm, tư tưởng sai lầm, tư tưởng sai lầm dẫn đến hành vi sai lầm, hành vi sai lầm gây nên oan oan tương báo, oan oan tương báo với con người, oan oan tương báo với động vật, oan oan tương báo với thực vật, với Sơn Hà Đại Địa. Ngày nay chúng ta thấy được sự việc này. Oan oan tương báo với con người là chiến tranh.

Chúng tôi đọc được một thông tin trên mạng, nước Mỹ đang chuẩn bị lắp ráp tên lửa tối tân, tên lửa này phóng đi, bất cứ điểm nào trên của Địa Cầu này nó cũng có thể phóng tới. Nói cách khác trên toàn Thế Giới, đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa đó. Ý niệm này không tốt, làm sao có thể làm như vậy chứ.

Khởi lên một ý niệm này, ý niệm của con người quan trọng quá, tạo nghiệp này, người đời không thể đối phó với quý vị, ông trời sẽ đến quản quý vị. Trên thực tế ông trời là một tầng cao hơn ta, ý niệm của ta đang tạo nghiệp, ý niệm cũng có cách tiêu hủy ta.

Giới khoa học nói, khoảng năm mươi đến sáu mươi ngàn năm về trước, khu vực đại tây dương có một nước, khoa học kỹ thuật phát đạt hơn chúng ta ngày nay rất nhiều, Á Đặc Lan Đề Tư, nguyên cả đất nước chìm xuống đáy biển, ý niệm này đáng sợ quá.

Vì sao lại làm như vậy?

Đây chính là sự đối lập giữa con người với con người, tạo nên sự bất hòa.

Ngày nay con người và thực vật đối lập, sao lại đối lập với thực vật?

Quý vị dùng phân bón, dùng thuốc trừ sâu, chẳng phải để sát hại những côn trùng kia, mà bản thân thực vật cũng bị tổn thương, cho nên thực vật ngày nay, nhìn rất đẹp mắt, nhưng đem so với chất dinh dưỡng ngày xưa, e rằng không được bẳng một nửa.

Đó là gì?

Đó là thực vật trả thù quý vị.

Động vật báo thù, ngày nay con người ăn thịt, thịt này ăn được chăng?

Quý vị ăn thịt nó, nó sẽ đòi mạng quý vị. Cũng do con người tạo nên, muốn loài động vật sinh sản nhanh, nên cho ăn cám tăng trọng giúp cho chúng mau lớn, sinh mạng của chúng cũng bị phá hoại, mang theo rất nhiều mầm bệnh.

Con người ăn thịt nó, cho nên ngày nay sinh ra nhiều căn bệnh quái lạ, bệnh tùng khẩu nhập, đó là động vật trả thù quý vị đấy. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi sẽ không dám ăn thịt nữa.

Ba bốn năm trước, có lần tôi ở Sơn Đông Khánh Vân, Cư Sĩ Tề mời tôi về quê anh ta chơi, có một cơ sở chăn nuôi vịt, dẫn tôi đến đó tham quan, xem những con vịt nhỏ, vị chủ quản bắt lên một con vịt nhỏ, đặt lên tay tôi, con vịt to lòng bàn tay tôi, dài cỡ này, con vịt rất mập.

Anh ta nói, Pháp Sư, thầy đoán xem con vịt này được bao nhiêu ngày rồi?

Tôi nói ít nhất là mười ngày. Anh ta nói, mới nở ngày hôm qua, tôi giật mình. Chưa bao giờ thấy, mới nở hôm qua mà hôm nay đã lớn như vậy rồi.

Tôi hỏi, con vịt của anh nuôi lớn rồi, cần bao nhiêu ngày thì đem bán ra thị trường?

Hai tuần. Ngày xưa ở quê tôi nuôi vịt cho đến lớn, ít nhất phải nửa năm.

Còn dám ăn thịt không?

Anh ta nói, một phần ba vịt nướng Bắc Kinh là do chỗ anh ta cung cấp. Tôi trở lại nói với mọi người, không được ăn, ăn sẽ mất mạng đấy. Quý vị ăn thịt nó, nó sẽ ăn thịt quý vị.

Quý vị có lỗi với Sơn Hà Đại Địa, cố ý khai khẩn, phá hoại, phá hoại sinh thái tự nhiên, Sơn Hà Đại Địa cũng báo thù quý vị, động đất, sóng thần, hạn hán, những thứ này là do Sơn Hà Đại Địa trả thù quý vị, quý vị đối xử với nó như thế nào, nó sẽ báo thù quý vị như vậy. 

Nó không phải vật chết đâu, một miếng đất, một hột cát không phải vật chết, nó có cơ thể, có thọ tưởng hành thức, làm sao có thể đối xử với nó như vậy chứ.

Chân tướng sự thật này, trong Kinh Điển Đại Thừa, cách đây ba ngàn năm về trước Đức Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Nhất định chúng ta phải biết, quan sát kỹ một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, năm ba mươi tuổi Ngài khai ngộ, Khổng Phu Tử cũng như vậy, mười năm tuổi lập chí học tập, ba mươi tuổi thành đạt.

***